Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

elephantgun
21:25
9204 9861
Reposted fromrol rol viafelicka felicka

July 07 2015

elephantgun
18:16
Chicago - 1969
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viaoldstuff oldstuff
elephantgun
18:14

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viafelicka felicka
elephantgun
17:48
7780 3694
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
elephantgun
17:48
Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać.
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viacudoku cudoku
elephantgun
17:47
9808 365e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins

July 05 2015

elephantgun
20:58
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
elephantgun
20:57
7403 c41b
elephantgun
20:56
elephantgun
20:53
Nie ma żadnego piekła oprócz tego, jakie ludzie nawzajem sobie gotują. Tak samo jak nie ma raju innego niż ten, który sami sobie stworzyliśmy.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 02 2015

elephantgun
08:08
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacudoku cudoku
elephantgun
07:58
elephantgun
07:57how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaandzxa89 andzxa89
elephantgun
07:47
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viafelicka felicka

June 23 2015

elephantgun
18:01
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaepi epi
elephantgun
18:00

Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.

Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.

Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?

Niepewność.

elephantgun
17:59
elephantgun
17:58
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
elephantgun
17:58
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
elephantgun
17:58
Pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
— ~
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl